Słownik

Słownik terminów

bond manager

centralny system zarządzania (system digital signage) stworzony przez ARTLED NETWORK sp. z o.o. - służący do zarządzania kampaniami reklamowymi na ekranach typu LED oraz innych wyświetlaczach video. Główną cechą aplikacji jest dynamiczne i szybkie zarządzanie siecią ekranów. Natychmiastowy dostęp sieci do każdego ekranu daje możliwość tworzenia ofert w kilka minut dla kampanii reklamowej obejmującej setki ekranów i innych nośników video.

centralny system zarządzania

oprogramowanie, dające możliwość zarządzania z jednego miejsca rozległymi sieciami wyświetlaczy, znajdującymi się różnych, nawet znacznie oddalonych od siebie lokalizacjach. Oprogramowanie to umożliwia sterowanie wyświetlanym przekazem, zarządzanie harmonogramem emisji i edycję kontentu.

czas reakcji matrycy

czas reakcji matrycy to liczony w milisekundach czas potrzebny dla pojedynczego piksela na zapalenie się i całkowite wygaśnięcie. Określa on szybkość z jaką ekran reaguje na zmiany obrazu.

digital signage

zespół urządzeń, infrastruktury oraz oprogramowania służący do prezentacji treści reklamowych i informacyjnych na nośnikach cyfrowych. System Digital Signage to zespół urządzeń wejściowych i wyjściowych, całościowa infrastruktura i oprogramowanie niezbędne do przesyłania, a następnie odtwarzania treści graficznych, informacyjnych i reklamowych na cyfrowych nośnikach.

dioda LED

z angielskiego - light emmiting diode - czyli dioda emitująca światło. Dioda LED jest urządzeniem, które po podłączeniu do źródła prądu elektrycznego świeci. Diody są obecnie najpopularniejszym źródłem światła głównie z powodu swojej żywotności oraz niskiego zużycia energii elektrycznej.

ekran LED

jako poszczególna jednostka, (w zależności od wielkości) zbudowany jest z wielu metalowych skrzyń (kabinetów), które zawierają poszczególne moduły. Te kabinety z modułami, poskładane w jedną całość tworzą ekran LED. Zakres możliwości ekranu jest praktycznie nieograniczony bo pomimo wyświetlania grafiki można na nim również wyświetlać wiadomości w czasie rzeczywistym a także elementy proste np. szkice "gif", "bmp" jak i te bardziej złożone np. filmy HD czy grafikę 3D. Modułowa budowa pozwala na tworzenie dowolnej wielkości ekranu.

Synonimy: ekranami LED, ekranów LED, ekranu LED, ekrany LED

format video

bez względu na wielkość , ekrany mogą mieć różne formaty. Parametr ten określa stosunek szerokości ekranu do jego wysokości. Standardowe formaty ekranów to 4:3, a w ekranach panoramicznych proporcje wynoszą 16:9. Pozwala on efektywnie wykorzystać o wiele większy obszar, który na tradycyjnym telewizorze (o formacie 4:3) najczęściej był widoczny jako czarne pasy na dole i na górze. Posiadacze nowoczesnych ekranów z ekranem panoramicznym mają często dylemat jaki format włączyć do odbioru tradycyjnego programu. Chcąc mieć prawidłowy obraz bez zniekształceń trzeba godzić się na duże czarne marginesy po bokach. Jeżeli jednak najczęściej oglądasz programy informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, nie warto decydować się na ekran o takim właśnie formacie.

gama kolorów

to maksymalna liczba kolorów jaką jest w stanie uzyskać wyświetlacz (ponad 16mln). Każde urządzenie takie, jak skanery, monitory lub drukarki wytwarzają unikatowe zakresy kolorów, określone przez charakterystykę danego sprzętu.

harmonogram

różnicowanie wyświetlanego przekazu w czasie (w zależności np. od pory dnia, bądź dnia tygodnia). Harmonogram umożliwia targetowanie przekazu, w zależności od czasu, w którym przekaz ten najlepiej dociera do określonej grupy odbiorców.

jasność

jest parametrem definiującym intensywność świecenia pikseli na ekranie. Podawana jest w kandelach na metr kwadratowy (cd/m2). Od jasności ekranu zależą poszczególne parametry obrazu takie, jak: głębia kolorów, ilość szczegółów, które można rozróżnić na ekranie.

kabinet

jest podstawową częścią ekranu LED. Zbudowany jest on z modułów. Każdy kabinet ma własne chłodzenie, zespół zasilaczy oraz kartę odbierającą sygnał.

kampania reklamowa

w odniesieniu do ekranów LED jest to działanie polegające na emisji spotów reklamowych na jednym bądź większej ilości ekranów LED, w sposób przemyślany (wielkość i lokalizacja ekranów) i zsynchronizowany (określonym czasie). Do głównych celów kampanii reklamowych zalicza się: wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, zmiana percepcji marki, produktu, itp.

kąt widzenia

jest to kąt pod którym bez utraty kontrastu i barwy można oglądać ekran LED. Im wyższy kąt tym w większej szerokości widoczny będzie ekran.

konstrukcja modułowa

ekrany mają konstrukcję modułową, która umożliwia stworzenie niemalże dowolnego formatu. Łącząc ze sobą moduły możemy uzyskać pożądaną wielkość.

kontrast

różnicę między najjaśniejszym, a najciemniejszym punktem ekranu określa stopa kontrastu. Parametr ten podaje zdolność widzenia możliwie najszerszego zakresu świecenia od czerni do bieli. Kontrast ma wpływ na rozróżnianie półcieni, rozpoznawanie szczegółów i barwę obrazu.

nośnik cyfrowy

to urządzenie wyjściowe stosowane w systemach Digital Signage do wyświetlania filmów, grafiki, przekazów informacyjnych i reklamowych. Oprócz ekranów diodowych wykonanych w technologii LED, do nośników cyfrowych zaliczamy mało i wielkoformatowe monitory LCD, monitory plazmowe, różnego rodzaju projektory oraz ramki cyfrowe.

odległość wizyjna

oznacza minimalną odległość widza od ekranu przy której obraz jest postrzegany jako całość. Niewidoczne są pojedyncze diody ani piksele.

piksel

na piksel składają się (w zależności od modelu) 3 lub 4 diody ułożone obok siebie w kolorach: czerwonym (R-red), zielonym (G-green) i niebieskim (B-blue). Stąd nazwy układów pikseli 2R1G1B (dwie diody czerwone, jedna zielona i jedna niebieska).

pitch

odległość od środka pixela do środka sąsiedniego pixela. Liczba określa odległość wizyjną np. dla pitch 12 odległość wizyjna wynosi 12 metrów, dla pitch 20 - odległość wizyjna wynosi 20 metrów itd.

player

umożliwia odtwarzanie playlist. W wersji rozszerzonej dodatkowo kontroluje wyświetlaną treść i raportuje.

playlista

zbiór mediów wyświetlanych w określonych strefach i w określonym czasie. Na media składają się: filmy, zdjęcia, clipy, prezentacje, muzyka, ticker, strumienie video.

reklama LED

to wszelkie materiały promocyjne wyświetlane za pomocą nośników wykonanych w technologii LED. Rozróżniamy ekrany monochromatyczne i full color. W zależności od gamy kolorystycznej ekranu oraz preferencji klienta możliwe jest prowadzenie zarówno prostych kampanii, w których spoty reklamowe są głównie oparte na przekazie tekstowym (ekrany monochromatyczne), poprzez animację graficzną, aż do obrazów video.

RGB

jeden z modeli przestrzeni barwnej, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw barw: R - red (czerwonej), G - green (zielonej) i B - blue (niebieskiej), będącymi składowymi tego modelu.

rozdzielczość

zdolność ekranu do wyświetlania możliwie jak największej ilości punktów na ekranie określa jego rozdzielczość. Jest to wartość określająca ilość pikseli przypadających na pojedynczą linię w poziomie razy ilość pikseli w pojedynczej linii w pionie. Im wyższa rozdzielczość tym wierniejsze jest odtwarzanie obrazu, bo zawiera więcej szczegółów.

sieć digital signage

to sieć ekranów zlokalizowanych w obrębie pewnego terytorium, regionu lub kraju zarządzanych centralnie bądź zdalnie. Dzięki wykorzystaniu wielu nośników cyfrowych w obrębie kraju reklamodawca może równocześnie rozpowszechniać treści promocyjne, rozrywkowe lub informacyjne docierając do szerokiego grona potencjalnych odbiorców.

spot reklamowy

jest to dynamiczna forma przedstawienia obrazu w celach reklamowych. Zazwyczaj jest to krótki film łączący w sobie: animację komputerową, video, zdjęcia oraz hasła reklamowe.

system digital signage

kompletne rozwiązanie, które wraz z komponentami umożliwia zbudowanie sieci typu Digital Signage. Główną częścią systemu jest oprogramowanie, które zainstalowane w jednostce centralnej (serwerze) i jednostkach odtwarzających, łączy je w centralnie zarządzaną sieć.

telebim

słowo telebim powstało z połączenia cząstek tele- i -beam 'wiązka, np. światła lub elektronów'. Telebim jest tłumaczony w języku angielskim jako: TV large outdoor screen czyli telewizyjny duży ekran zewnętrzny. Telebimy to ekrany wizyjne, których matryca złożona jest z diod LED. Znajdujące się na matrycy telebimu diody tworzą piksele usytuowane z reguły wg formuły 2R1G1B. W stosunku do tradycyjnych projektorów lub wielkoformatowych ekranów plazmowych telebimy wyróżniają się prezentacją dużo bardziej wyraźnego i czytelnego obrazu.

zasięg efektywny

według starej szkoły marketingu i reklamy: procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością. Efektywna częstotliwość jest to zakładana minimalna liczba kontaktów z przekazem reklamowym, o którym twierdzi się, że jest skuteczny do realizacji celów kampanii reklamowej.